رنگهای متضاد همان رنگهای مکمل هستند... در چرخه رنگ متضاد همان مکمل است !
----------------------------------------------------------------------------
رنگ‌های متضاد(مکمل)، جفت رنگ‌هایی هستند که در چرخهٔ رنگ روبروی هم قرار گرفته و متضاد هم هستند.
در چرخه رنگ RGB، رنگ‌های اصلی و فرعی بدین صورت متضاد(مکمل) هم هستند:
- سرخ و آبی دریایی (سایان)
- سبز و سرخابی (ماژنتا)
- آبی و زرد
به رنگ‌های نارنجی، سبز و بنفش که به ترتیب از ترکیب رنگ‌های قرمز و زرد، زرد و آبی، آبی و قرمز به وجود می‌آیند، "رنگ‌های فرعی یا ثانویه"گفته می‌شود. این سه رنگ منجر به تولید رنگ‌های متضاد بی‌شماری می‌شوند(از لحاظ روشنایی).
دو رنگ متضاد(مکمل)دو رنگی هستند که تمام رنگهای طیف را در خود داشته باشند . مثلاً رنگهای قرمز و سبز دو رنگ مکمل یکدیگرند . زیرا رنگ سبز ترکیبی از زرد و آبی است و قبلاً گفتیم که زرد و آبی و قرمز رنگهای اصلی هستند که از ترکیب آنها می توانیم تمام رنگهای طیف را به دست بیاوریم. بنابراین، رنگ مکمل هر رنگ اصلی عبارت است از: ترکیب دو رنگ اصلی دیگر.
متضاد میگوییم چون در کنار یکدیگر اختلاف شدیدی را به چشم می آورند. به طور مثال در یک فضای وسیع سبز رنگ چند لکه کوچک قرمز به راحتی به چشم می خورد و خود را نمایان می سازد و با درخشندگی، تضاد خود را با زمینه سبز نشان می دهد وتعادل لازم را در چشم برقرار می کند.

منبع: Vohuman Training

با تشکر از بهمن رئوفی